Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Zdziechowicach

Ruszył program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Utworzono dnia 27.10.2021

RUSZYŁ PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Zaklików. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Na terenie gminy Zaklików PGR funkcjonowały w miejscowościach: Zaklików, Łysaków –Kolonia, Lipa, Łysaków oraz Zdziechowice Drugie.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 4 listopada 2021r. do godz. 15.30, w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Zachodnia 15 w Zaklikowie. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w  sekretariacie  oraz poniżej.

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Zaklików. Laptopy będą wydawane rodzicom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
- laptop zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole,
- rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
- rodzic zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Miejskiego w Zaklikowie lub w miejscu zamieszkania rodzica.
Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Zaklikowie.

poniżej potrzebne dokumenty

ZAŁĄCZNIKI:

  • zał7
    Utworzono dnia 27.10.2021, 08:44
  • zał8
    Utworzono dnia 27.10.2021, 08:43

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 159

W poprzednim tygodniu: 122

W tym miesiącu: 400

W poprzednim miesiącu: 764

Wszystkich: 56456

Anonimowa skrzynka
na sygnały
dot. bezpieczeństwa uczniów

kliknij tu aby opisać zdarzenie